Тепловер

Адреса: м. Чернівці, вулиця Комунальників, 6

Телефон:0372 902 927,  (050) 338-29-27.

Сьогодні НВП «Укрвермікуліт» - це підприємство, якому вдалося органічно поєднати дослідницький досвід і сучасне виробництво. У продукції Тепловер наш колектив поєднав багаторічний досвід виробництва вогнестійких матеріалів на основі вермікуліту та методи утеплення, що розробленні для підприємств енергетичної галузі. Ми створюємо і удосконалюємо негорючі теплоізоляційні матеріали на основі природних мінералів, які ефективно зберігають теплову енергію і є абсолютно безпечними для здоров’я людини.

Пропонуємо:

СТЯЖКА П-400 - Застостосовуєтся на горизонтальних поверхнях всередині приміщень.
Рекомендована у якості теплоізоляційного прошарку. Теплоізоляційна - Пластична

Теполоізоляційний мурувальний розчин - Для кладки стінових матеріалів з
підвищеними теплоізоляційними властивостями .

Компанія розробила і втілила у виробництво нові способи спучення неорганічних мінеральних наповнювачів. Замість газу та дизельного палива, як передбачають класичні технології переробки, використовується електрична енергія. Цей спосіб виявився більш економічно обґрунтованим та виключив будь-які викиди відпрацьованих газів і пилу в атмосферу. Нові технології спучення мінералів вермікуліту та перліту захищені патентами в країнах колишнього СРСР та Євросоюзу. 

Продукція відповідає вимогам ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005:2012 «Суміші будівельні сухі «Тепловер», у яких враховано специфіку теплоізоляційних властивостей будівельних розчинів Тепловер. При розробці рецептур сумішей, технічних умов, альбомів технічних і технологічних рішень та контролю відповідності нормативним показникам колектив компанії тісно співпрацює із спеціалістами профільних науково-дослідних інститутів: "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", "Державний науково-дослідний інститут в'яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського".

Для підтримання гарантовано високого рівня якості, вплив людини на технологічний процес мінімізований. Матеріали Тепловер виробляє автоматична лінія, спеціально розроблена для сухих сумішей з легкими наповнювачами. Доказом належного рівня виробництва можуть слугувати більше однієї тисячі утеплених об’єктів на території України та за її межами а також лист компанії Епіцентр про відсутність претензій з боку споживачів продукції Тепловер за останні 2 роки продажу у цій мережі гіпермаркетів.