Фонд Кейт Вашингтон Україна

Контактні телефони: 050 918 26 82; 066 235 89 87

Благодійна організація «Кейт Вашингтон-Україна» - це організація, серед основних напрямків діяльності якої є сприяння практичному здійсненню різноманітних програм, на поліпшення соціально-економічного становища, різного масштабу – від місцевих до загальнодержавних та міжнародних.

Окрім того, благодійний фонд «Кейт Вашингтон-Україна» допомагає в реалізаціі законних прав та інтересів малозабезпеченим, а також інвалідам, безробітнім і тим особам, які через вади або фізичні недоліки мають обмеження в реалізації своїх прав. Благодійні програми фонду також полягають в наданні допомоги населенню, яке постраждало через національні конфлікти, нещасні випадки, стихійні лиха, різного роду катастрофи, а також через національні конфлікти. Благодійна організація надає допомогу біженцям та жертвам репресій.

Також варто відзначити, що благодійна організація «Кейт Вашингтон-Україна» допомагає в реалізації різноманітних наукових та освітніх програм, надає різноманітну допомогу учням та студентам, а також вчителям і вченим, та сприяє розвитку талантів серед молоді. Малозабезпеченим верствам населення надається доступ до культурних цінностей.

Благодійний фонд також надає різнобічну підтримку для збереження культурного спадку, охорони та збереження пам’яток культури та історії тощо. Зокрема підкреслимо, що фонд допомагає збереженню природних ресурсів, працює в напрямку природоохоронної діяльності. 

Малозабезпеченому населенню, а також багатодітним сім’ям надається матеріальна допомога та підтримка, також надається захист дитинства та материнства. Підкреслимо, що у рамках діяльності фонду надається також соціальна підтримка, догляд та піклування тим людям, які цього потребують – інваліди, люди похилого віку, хворі, а також інші особи з фізичними, матеріальними чи іншими недоліками.

Контактні телефони: 0509182682; 0662358987